Ưu đãi tại siêu dự án đẳng cấp Chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu Hà Nội